شیکر مسطح - چرخشی Rotamax 120 شرکت هایدولف Platform Shaker - Orbital Rotamax 120 Heidolph

ویژگی و مزایا:

دستگاه Rotamax 120 فشرده و با حجم کم است که توانایی ظرفیت بار دو کلیوگرمی را دارد
مدار چرخشی 20 میلی لیتری حرکت ملایمی برای نمونه های حساس و پلیت های کشت و فلاسک های ارلن مایر فراهم می کند.
تنظیم سرعت از 20 تا 300 rpm
دارای تایمر دیجیتال قابل تنظیم از 1 تا 120 دقیقه، همراه با زنگ هشدار بعد از پایان عملیات