ورتکس Multi Reax شرکت هایدولف Vortexer Multi Reax Heidolph

ویژگی و مزایا:

شیکر بی نظیر که تا 26 وسل با قطرهای مختلف را می تواند در خود جای بدهد.
ویبره چرخشی 3 میلی متری میکس عالی برای شما فراهم می کند
سرعت های متغیر از 150 تا 2000 rpm قابل تنظیم در صفحه نمایش
دارای تایمر دیجیتال قابل تنظیم از 1 تا 999 دقیقه، همراه با زنگ هشدار بعد از پایان عملیات