میکروسانتریفیوژ MIKRO 200 شرکت هتیش MIKRO 200 Micro Centrifuge Hettich

ویژگی و مزایا :

گرداننده های این دستگاه برای چرخاندن تویوب های PCR و تویوب های میکرولیتر طراحی شده اند.

این دستگاه دارای RCF برابر با 21,382 که معادل 15,000 RPM برای 30 نمونه است که به شما امکان جداسازی سریع و بهینه نمونه ها را می دهد.

نقد و بررسی تخصصی میکروسانتریفیوژ MIKRO 200 شرکت هتیش

دستگاه میکروسانتریفیوژ MIKRO 200 شرکت هتیش پر سرعت ترین میکروسانتریفیوژ این دسته است.

گرداننده های این دستگاه برای چرخاندن تویوب های PCR و تویوب های میکرولیتر طراحی شده اند.

این دستگاه دارای RCF برابر با 21,382 که معادل 15,000 RPM برای 30 نمونه است که به شما امکان جداسازی سریع و بهینه نمونه ها را می دهد.

صدای تولیدی دستگاه هنگام فعالیت 54 دسی بل است که موجب آلودگی صوتی بسیار پایینی می شود.

نمایش بیشتر بستن