دستگاه نانودراپ 2000 ترموساینتیفیک Thermo Scientific Thermo Scientific™ NanoDrop™ 2000 Spectrophotometers

ویژگی و مزایا:

اندازه گیری و آنالیز DNA و RNA و پروتئین

دادن نتیجه آنالیز در ثانیه

نیاز به حجم 0.5 – 2 μL برای آنالیز

نقد و بررسی تخصصی دستگاه نانودراپ 2000 ترموساینتیفیک Thermo Scientific

دستگاه های NanoDrop ™ اولین دستگاه اسپکتروفتومتری  UV-Vis در حجم میکرو است که به طور خاص برای علوم زیستی طراحی شده است. 
سیستم انحصاری این دستگاه این توانایی  را دارد به طور مستقیم نمونه های با حجم  0.5 – 2 μL را به طور مستقیم انداه گیری کند بدون نیاز به رقیق سازی و استفاده از مواد گران قیمت.

طراحی نوآورانه پایه این دستگاه طوری هست که شما به راحتی می توانید نمونه در آن بارگذاری کنید و پاک کنید.

پایه استیل ضد زنگ بسیار جلا خورده این را تضمین می کند که هیچ نمونه ای روی آن باقی نماند.

با کاهش حجم نمونه و فراهم آوردن نتایج در ثانیه، دستگاه نانودراپ مسیر آنالیز DNA و RNA و پروتئین را برای محققین تغییر داده است.

نمایش بیشتر بستن