میکروسانتریفیوژ MIKRO 220R شرکت هتیش microcentrifuge MIKRO 220R hettich

ویژگی و مزایا :

دستگاه از دامنه دمایی منفی 20 تا 40 درجه سانتیگراد را در اختیار شما قرار می دهد.

نقد و بررسی تخصصی میکروسانتریفیوژ MIKRO 220R شرکت هتیش

دستگاه MIKRO 200 در میان پر سرعت ترین سانتریفیوژهای میکرولیتر کلاس خود قرار دارد.  روتور آن طوری طراحی شده است که بتواند تیوب های PCR و میکرولیتری را سانتریفیوژ کند. دستگاه MIKRO 200 می تواند 30 تیوب را حداکثر با سرعت 21382 RCF با صدای کمتر از 54 dB به خوبی جداسازی را انجام دهد.

دستگاه از دامنه دمایی منفی 20 تا 40 درجه سانتیگراد را در اختیار شما قرار می دهد.

نمایش بیشتر بستن